Püsimets ja inimene. Loodussõbralik metsandus Pokumaal

Nimi:Püsimets ja inimene. Loodussõbralik metsandus Pokumaal
Kirjeldus:


Programmi käigus teeme pika ja põhjaliku tiiru Pokumaa metsades. Külastame erinevaid raiealasid: vaatame püsimetsana majandatavaid metsi, samuti uudistame maastikku, kus on tehtud lageraie ja analüüsime koos asjatundjaga, mis metsaga pärast sellist raiet juhtub.

Vaatame metsa, mis on kasvanud vana põllu peale ning kuidas seda on hooldatud. Piilume sisse vanasse põlismetsa, kus kunagi raieid teha ei plaanita. Vaatame, millised metsad kasvavad pokude märgades elukohtades. Näeb ka seda, mis juhtub metsaga siis, kui torm on selle pikali lükanud.

Programm annab põhikooli ja keskkooli õpilastele ning tegelikult ka erametsaomanikele võimaluse metsa-alaste teadmiste omandamiseks ja kinnistamiseks koos asjatundliku loodusgiidiga. Programm sisaldab retke läbi Pokumaa metsade koos selgitustega erinevate märgiliste huvipunktide juures.

Õpitulemused.

  1. Õpilane mõistab, milliseid hüvesid saab inimene metsast ning milliseid väärtusi metsad endas sisaldavad.
  2. Märkab, millistel viisidel majandatakse metsa, milline näeb välja püsimets ja mis juhtub siis, kui tehakse lageraie.
  3. Teab metsa majandamisega seotud põhimõisteid (metsamajandamiskava, lageraie, valgustusraie, hääl jne).
  4. Teab, millist rolli täidab puit inimese elus praegu ning millist rolli on see täitnud minevikus.
  5. Oskab näha metsas surnud puitu ning sellega seotud metsaliike.
  6. Väärtustab metsade elurikkust ja mõistab selle tähtsust.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Pokumaa SA
Kestus (tundides):2,5
Läbiviimise koht:Pokumaa mets
Lisainfo:info@pokumaa.ee, +372 5342 5054
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:Palume valida metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud, nt kevadel ja sügisel matkajalanõud või kummikud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Pokumaa loodusgiid
Maksumus:150 eur
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Toimumise aeg:Aastaringselt.
Programmi on võimalik tellida alates sügis 2019.
Sisestamise kuupäev:18.02.2019


Logi sisse