Puu – inimese kaksikolend

Nimi:Puu – inimese kaksikolend
Kirjeldus:

Paljud usuvad meelsasti, et igal inimesel on oma puu, kes neid kaitseb, annab jõudu ja aitab isegi ühendust saada nähtamatu maailmaga. Eestlased jagunevad kaheks – kes hoiab metsa, kes mere poole. Aga puudeta ei kujuta keegi meist koduümbrust ette. Puu on siiani lahendamatu mõistatus.

Programmi eesmärk on kujundada osalejate väärtushinnanguid ning suunata neid mõistma, et inimene on osa loodusest ning looduses on kõik omavahel seotud. See omakorda on jätkusuutlikkuse eelduseks.

Vastavalt sihtgrupile valitakse sobivaimad aktiivõppe meetodid: kasutatakse arutelusid rühmades ja rühmade vahel,  matkajuhi ja rühmade omavahelist väitlust, situatsiooniülesandeid.

Programmi ülesehitus:

 • Saabumine sihtkohta. Programmi üldine tutvustus väliõppeklassis.
 • Programmi läbiviimine maastikul.
 • Kokkuvõtted, tagasiside väliõppeklassis.
 • Soovi korral lõke ja kerge eine (osalejad ise võtavad kaasa).
 • Tagasisõit.

Täpne ajakava lepitakse kokku tellijaga.

Teemad:

 • Sissejuhatus teemasse väliõppeklassis. Puude roll pärandkultuuris. Mets elukeskkonnana.
 • Liigume maastikul, vaatleme ja tajume puid oma erinevate meelte ja aistingute abil – nuusutame, katsume, kuulame, vaatame, maitseme.
 • Arutleme, millised on muutused puudes sõltuvalt aastaajast.
 • Puude olemuse seos inimloomuse omadustega.
 • Puuteraapia – lahtiuurimata mõistatus. Puu mõjutab inimese seisundit nii füüsilisel, emotsionaalsel, meelelisel kui hingelisel tasandil.
 • Puude energia. Praktiline ülesanne – oma puu otsimine, sellele kingituse tegemine.

Seos õppekavaga. Õppesisu.

Seotud õppekava läbiva teemaga “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Programmi läbimisel areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, võetakse rohkem omaks säästliku eluviisi ja jätkusuutliku arengu idee ning kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Õpilane suhtub vastutustundlikumalt elukeskkonnasse, väärtustades looduslikku mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid. Olenevalt vanuseastmest ja kokkuleppel õpetajaga muud teemad kinnistamaks koolis õpitut:

Programm kinnistab/toetab I kooliastmes käsitletavaid teemasid: Inimese meeled ja avastamine. Meelte kasutamine uurimuslikus tegevuses. Aastaajad. Aastaaegade vaheldumine looduses. Puu ja sellega seotud elustiku jälgimine.

Programm kinnistab/toetab I kooliastmes õpitut ning II kooliastmes käsitletavaid teemasid: Taimede tähtsus inimese elus. Mets elukeskkonnana.

Programm kinnistab/toetab I ja II kooliastmes õpitut ning III kooliastmes käsitletavaid teemasid:  Inimene uurib loodust. Taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ja inimtegevuses.

Maakond:Võrumaa
Keskus:MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Kestus (tundides):Kuni 3 tundi, olenevalt käsitletavate teemade arvust ja vanusegrupist
Läbiviimise koht:Siksali, Voki küla, Vastseliina vald, Võrumaa (18 km Võrust, 42 km Põlvast) * Programmi saab läbi viia ka teistes kohtades vastavalt tellija (kooli) soovile ning täpne toimumise koht lepitakse eelnevalt kokku. Oleks soovitav, kui ühe sõiduotsa transpordile ei kulu üle tunni.
Lisainfo:Kontakt: Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts juhataja, aigar@loodusmatk.ee, tel 5277846, www.loodusmatk.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Soovitused programmist osavõtjale:
- Selga/kaasa ilmastikule ja aastaajale vastav riietus
- Kevadel-sügisel jalga soovitavalt soojad kummikud või kummeeritud saapad, või juhul, kui neid pole, võtta kaasa tagavarajalatsid koos kuivade sokkidega.
- Kindlasti võtta kaasa ka müts (ei pea matka käigus eriti soojapidav olema).
- Jope, püksid võiks olla vastupidavast materjalist, igapäevaseks kasutamiseks (uhkete, kallite rebenemist kartvate riietega ei maksa maastikule tulla).
- Kui mõnel õpilasel on mingi tõsisem terviseprobleem, palun mind enne matka sellest omavahel teavitada.
- Kui teil on endal mingeid mõtteid või soove programmiga seoses, siis palun teavitage sellest vähemalt paar päeva enne matka.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Maksumus:120 eur/grupp (kuni 25 osalejat)
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Meeled ja taju
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Programmi saab läbi viia kõigil neljal aastaajal.
Sisestamise kuupäev:06.02.2018


Logi sisse