Puudest algab mets

Nimi:Puudest algab mets
Kirjeldus:

Õpime nii metsamuuseumis kui ka looduses tundma kodumaiseid puuliike ning nendega seotud elustikku. Loodusretkel tutvume erinevate metsakooslustega ning seostega erinevate metsas elavate organismide vahel.

Sisu
1. Tegevused muuseumis või looduskoolis
• Tutvumine, kodukord
• Tutvumine metsamuuseumi ekspositsiooniga, töölehtede täitmine
• Puude bingo
2. Loodusretk
• Loodusretkel rühmatööd puude ja nendega seotud elustiku kohta

Eesmärgid

Õpilane:

1) iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;

2) võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;

3) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke.

4) mõistab inimese ja looduse seoseid

5) väärtustab keskkonnasäästlikku looduskasutust

Seos õppekavaga:
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):4 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi metsamuuseum, looduskool ja Lahemaa loodusrajad
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/4-6-klass
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:150 eurot grupi kohta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse