RABA ÕPIKESKKONNANA

Nimi:RABA ÕPIKESKKONNANA
Kirjeldus:

Õppeprogrammi abil
– saadakse ülevaade raba elutingimustest
– õpitakse tundma raba elukoosluse liike
– teadvustatakse raba tähtsust elupaiga, puhta vee hoidja ja kliima reguleerijana
– saadakse teada rabade taastamise tähtsusest

Õppeprogramm viiakse läbi mõnel matkarajal, kuid õpilaste transport on vaja koolil endal korraldada. Matkaradadest võib külastada nt
Mukri raba matkarada (kokku 2,5km. Ei ole ringrada, buss saab vastu sõita).
Loosalu-Paluküla matkarada (kokku 7,4km, sellest 4km laudteed. Ei ole ringrada, võib poolel teel tagasi pöörduda).
Jalase-Sõbesoo matkarada (kokku 2,6km. Ei ole ringrada).
Männikjärve matkarajal Endla looduskaitsealal Jõgevamaal, kus korraga on võimalik teenindada 2 õpilasgruppi  2 giidiga (kokku 4-5km)

Õppeprogrammi aktiivtegevusete valik vastavalt õpilaste vanusele.
– rabataimede võrdlemine metsataimedega
– turba ja mulla võrdlemine
– rabavee võrdlemine meie joogiveega
– lauka sügavuse ja vee läbipaistvuse mõõtmine Secci kettaga
– ümbritseva looduse tunnetamine oma meeltega

Maakond:Raplamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Raplamaa)
Kestus (tundides):alates 2h
Läbiviimise koht:grupi poolt valitud looduse õpperada
Lisainfo:Välitingimustele ja ilmale sobilik riietus ja jalanõud mugavaks tegutsemiseks
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maarika Männil
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Märgalad
Muld
Taimed
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:kevadest sügiseni, lumikatteta ajal
Sisestamise kuupäev:07.09.2016


Logi sisse