Rabaretk Koigis

Nimi:Rabaretk Koigis
Kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärgiks on läbi tegevuste suurendada õpilaste teadmisi ja kogemusi rabast kui kooslusest ja märgalast. Retk läbi soostuva lehtmetsa Koigi raba laudteele ja vaatetornini annab võimaluse vaadelda erinevaid kooslusi ning seal kasvavaid taimeliike ja tegutsevaid imetajaid, linde ja putukaid.

Maakond:Saaremaa
Keskus:Viidumäe looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):3-4
Läbiviimise koht:Koigi maastikukaitselala, Koigi matkarada
Lisainfo:mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee, 5304 7882
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mahe Metsalu, Keskkonnaamet
Maksumus:tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Putukad
Taimed
Turvas
Vesi
Toimumise aeg:mai-oktoober
Sisestamise kuupäev:29.01.2016


Logi sisse