Radoon meie majades

Nimi:Radoon meie majades
Kirjeldus:

Eesmärgiks on

  • mõista, et looduslik foonkiirgus on alati olemas;
  • aduda radooni kui radioaktiivse gaasi võimalikku mõju ning selle minimaliseerimise võimalusi;
  • mõista radioaktiivse kiirguse tekkimist ja kiirguse olemust ning selle mõju inimorganismile;
  • tutvuda graptoliitargiliidi, selle leidumisega ning kaasnevate keskkonnamõjudega.

Legendipõhine uurimuslik õpe.

Mõõdetakse looduslikku fooni, uuritakse graptoliitargiliiti, vaadeldakse visuaalselt loodusliku foonkiirguse osakeste tekitatud jälgi.

Seos õppekavaga:

Teema: tuumaenergia
Õpitulemused
1) iseloomustab α-, β- ja γ-kiirgust ning nimetab kiirguste erinevusi;
2) selgitab dosimeetri otstarvet ja kasutamise reegleid.

3) teab ioniseeriva kiirguse allikaid, analüüsib ioniseeriva kiirguse mõju elusorganismidele
ning pakub võimalusi kiirgusohu vähendamiseks.

Praktiline tegevus:
1) kiirgusfooni mõõtmine;
2) udukambri valmistamine.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kestus (tundides):3 kuni 6
Läbiviimise koht:Kohila Keskkonnahariduse Keskuse
Lisainfo:khk@kohila.edu.ee, +372 585 58040
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kirsti Solvak
Maksumus:150-300
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodusnähtused
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Aastaringselt.
Sisestamise kuupäev:12.02.2019


Logi sisse