Rannaküla Altja

Nimi:Rannaküla Altja
Kirjeldus:

Programmi üldkirjeldus.

Programmi eesmärk on saada teadmisi rannaasustuse kujunemisest ja seotusest mere ja ümbritseva loodusega, õppida märkama ja tundma rannaäärset pinnamoodi ja elustikku, õppida väärtustama looduskeskkonda ning käituma looduses keskkonnahoidlikult.

Programm tutvustab Soome lahte ning selle keskkonnaprobleeme, rannikukooslusi, maastiku kujunemisest looduse ja inimtegevuse koosmõjus. Programmi viime läbi Altjal.

Õpilased lähevad kahekaupa rajale, saavad kaasa kaardi ja küsimustiku. Rajal leiavad nad infotahvlid või juhendaja poolt ettevalmistatud materjali ning vastavad küsimustele. Pärast kontrollitakse koos juhendajaga vastuseid ja tublimaid tunnustatakse. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased õpivad kaardi abil orienteerumist, meeskonnatööd, saavad teadmisi looduse ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust ning saavad ka füüsilist treeningut.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: avastusõpe, vaatlused, arutelud, rühmatöö, tööleht täitmiseks.

Seos riikliku õppekavaga: Teises kooliastmes: loodusõpetus 2.1.6.12 Läänemeri elukeskkonnana; 2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal; 2.1.6.15 Elukeskkond Eestis. Kolmandas kooliastmes: loodusõpetus 2.1.9.4 Elus- ja eluta looduse seosed; bioloogia 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse; 2.2.4.2 Selgroogsete loomade tunnused; geograafias 2.3.4.2. Geoloogia.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:looduses, Altjal
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.con, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Õpilastel peaksid olema ilmastikule vastavad riided, soovitavalt kihilised, et vajadusel midagi ära võtta saaks. Võiks olla ka kilekeep. Jalanõud peaksid olema soojad ja mugavad. Kaasas võiks olla ka jook ja võileib.
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programmi hind on 150 eurot, koos bussiga Rakverest 300 eurot.
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Muld
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:septembrist detsembrini ja aprillist juunini.
Sisestamise kuupäev:02.02.2016


Logi sisse