Vesi meie ümber – keemilised ja füüsikalised uuringud

Nimi:Vesi meie ümber – keemilised ja füüsikalised uuringud
Kirjeldus:

Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Käsitleme teemasid Vee keemilised ja füüsikalised omadused. Veeringe. Vesi kui elukeskkond erinevatele elusorganismidele. Vee sisaldus elusorganismides sh inimeses, Maal ja Universumis. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.

Sisu:

Tegevused looduses

  • Tutvumine, kodukord
  •  Rühmade moodustamine: ülesanne, kui palju on rühmal vett kaasas.
  • Loodusretk Altjal – veeproovide kogumine

Tegevused looduskooli õppeklassis ja laboris

  •  Veeteemaline esitlus ja film
  •  Veeproovide analüüs ja laboritööd
  •  Kokkuvõte ja tagasiside

Eesmärgid

Õpilane:

1)      seostab loodusteaduslikke teoreetilisi teadmisi igapäevaeluga;

2)      õpib koguma veeproove loodusest;

3)      planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;

4)      kasutab tehnoloogiavahendeid;

5)      lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit;

6)      suhtub vastutustundlikult elukeskkonda.

Seos õppekavaga

G bioloogia Teema Organismide koostis. Organismide energiavajadus

G geograafia Teema Hüdrosfäär. Vesi ja veega seotud probleemid.

G matemaatika Teema Avaldised ja arvuhulgad.

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):5
Läbiviimise koht:Sagadi looduskool, Altja jõgi, Altja mererand
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/gumnaasium
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:190 eurot grupp
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Vesi
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse