Saame pokudega sõbraks

Nimi:Saame pokudega sõbraks
Kirjeldus:

Tere, pokud!

Päeva jooksul tutvume looduslike pokude ja muinasjutu-pokudega. Räägime Pokuraamatu tegelastest ja Edgar Valterist. Matkame metsas, vaatleme puid ja taimi, uurime loomade tegutsemisjälgi. Räägime aastaaegadest. Tutvume koduloomadega.
EHE märgisega tunnustatud programm.*

Eesmärk ja seos õppekavaga:
Õppida silmaga nähtavalt, kõrvaga kuuldavalt ja käega katsutavalt (Valter 2002:7).
Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut. Kujundada vaatlusoskust, rikastada fantaasiat, õpetada loodust tundma ja hoidma. Lapse arendamine ja kasvatamine lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu. Looduskeskkond (puhas vesi, õhk, ümbrus). Mets kui tervik. Aastaajad: aastaaegade vaheldumine, muutused taime- ja loomariigis. Inimene ja loodus: loodushoid. Kodukoha loodus: rohttaimed, puud. Taimed: taimede areng seemnete idanemisest viljade valmimiseni, erinevad kasvukohad.

EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid. Tunnustatud turismiteenuseid iseloomustavad ehedad elamused ja pärandkultuuri väärtustamine.kumaa

Maakond:Võrumaa
Keskus:Pokumaa SA
Kestus (tundides):2,5
Läbiviimise koht:Pokumaa loodus ja Padasoomäe talu, Pokukoda
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Palume valida metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud, st kevadel ja sügisel matkasaapad või kummikud.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Pokumaa giid
Maksumus:130 eur
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodusseadused
Märgalad
Taimed
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.03.2016


Logi sisse