Räätsaretk rabas

Nimi:Räätsaretk rabas
Kirjeldus:

Tutvume raba tüüpidega, raba taimestiku ja loomastikuga. Õpime raba läbimist räätsadega ja mis kasu rabadest inimesele on. Rappa on mõistlik jalga panna kummikud ja võta kaasa väike eine.
Meetodid: matk rabas, vestlus, taimede määramine, marjade korjamine, töölehe täitmine
Sobib II ja III kooliastme õpilastele ja gümnaasiumi klassidele, toetab II kooliastme loodusõpetuse (soode tekkimine ja tüübid, soo ja sootaimestik), III kooliastme bioloogia (taimede välisehitus, tunnused ja kasvukoht, raba kui ökosüsteem, bioloogiline mitmekesisus) ja ja gümnaasiumi bioloogia (valikaine Eesti taimestik) õppekava.
Kuni 24 osalejat.
Kestvus 3 tundi, toimub kevadel ja sügisel, maksumus 150 eurot.

Maakond:Saaremaa
Keskus:Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Koigi raba
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kindlasti jalga kummikud ja kaasa lõunasöök!
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mart Mölder
Maksumus:150 eurot
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Märgalad
Taimed
Tervis ja ohutus
Turvas
Toimumise aeg:sügis, kevad
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse