Satelliitide aktiivõppeprogramm

Nimi:Satelliitide aktiivõppeprogramm
Kirjeldus:
 1. Õppeprogrammi sisuks on tutvustada satelliitide olemust, ehitust ja tööpõhimõtet. Tutvutakse programmeerimise ja lihtsamate elektriskeemide põhitõdedega.
 2. Õppeprogrammi jooksul teevad osalejad rühmatöid ning ettekande rühma teemast. Teoreetilise osa lõpetuseks korraldame viktoriini. Praktiliseks tööks on elektriskeemide kokkupanek Arduino Kit konstruktori abil.
 3. Õppeprogramm on mõeldud III ja IV kooliastmele.
 4. Õpitulemused. Õpilane:
 • teab satelliitide tööpõhimõtet ja ehitust ning kuidas satelliidid aitavad kaasa keskkonnasäästlikumale eluviisile;
 • teab tähtsamaid satelliitide kasutusalasid ja kuidas tehiskaaslased mõjutavad meie igapäevaelu;
 • teab programmeerimise algtõdesid ja oskab kokku panna lihtsamaid elektriskeeme;
 • arendab suulist eneseväljendusoskust;
 • lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid;
 • väärtustab kosmost kui keskkonda, mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles, vajadusel oskab muuta oma käitumismustrit keskkonnasõbralikumaks.

5. Seotus õppekavaga:

 • Geograafia
 • Matemaatika
 • Ajalugu
 • Eesti keel

6. Õppeprogrammi algusaega saab valida kella 9.30 – 11.30-ni.

7. Võimalus tellida õppeprogrammile eelnevalt või järgnevalt toitlustamist.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Tartu Observatoorium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Programmi läbiviija:Triin Sumberg ja Anu Tuvikene
Kestus (tundides):5 tundi
Maksimaalne grupi suurus:35
Läbiviimise koht:Tartu Observatooriumi siseruumid
Toimumise aeg:Tööpäeviti aastaringselt.
Juhis õpetajale:
Maksumus:Grupi hind 385 eurot.
Lisainfo:kylastuskeskus.to.ee
Keel:Eesti keel
Sisestamise kuupäev:23.02.2016


Logi sisse