SEEMNEST KASVAB TAIM

Nimi:SEEMNEST KASVAB TAIM
Kirjeldus:

Eesmärk:

 1. mõistab, et taimedel on elutsükkel, mis sisaldab idanemist; juurte, varte, lehtede ja õie kasvamist ning taimed lõpuks surevad;
 2. mõistab, et taimede elutsükkel erineb loomade elutsüklist;
 3. kasvatab ise seemnest taime, mille läbi teab ja mõistab taimede kasvu etappe.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, mänguoskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega:

 • Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades, kompides, maitstes, kuulates.
 • Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga.
 • Matemaatika –  loendamine, arvud, võrdlemine.

Programmi käik:

Sissejuhatus: laste jagamine õpperühmadesse (8-12), igal rühmal täiskasvanud juhendaja (ka lasteaiaõpetajad). Teema selgitus läbi lühifilmi vaatamise ja arutelu (20 min).

Teema arendus: õppetöö kahes väikses grupis, et õpetaja jõuaks iga lapseni.

 1. Vaatlus ja erinevuste leidmine taimede kasvamises (fotomaterjal ja taimed).
 2. Mäng „Taime eluring“
 3. Herne- või tilliseemne mulda külvamine ja edasine hooldamine/ kasvatamine. Kaasa antakse taime kasvamise vaatlusleht (50 min).

Kokkuvõte:

 1. Istutusruumi koristamine, arutelu “Mida uut teada sain“.
 2. Õpetajatele trükitud juhend „Seemnest taime kasvatamine“ ja edasine töökäik (20 min).

Vahendid: kasvuhoones  taimede ettekasvatamiseks sisustad õppeklass, seemned, muld, vaatlusleht, õppefilm, õppemäng „Taime eluring“.

Otsingusõnad: seeme, külvamine, idu, kasvutingimused, hooldamine, muld, taim.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min (sisuline tegevus 60 min + majaga tutvumine 30 min)
Läbiviimise koht:talveaed/ kasvuhoone, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:NB! Igal lapsel peab olema kaasa plastikus läbipaistev 0,5 l kaanega karp ja vahetusjalanõud.
Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid. 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist osa võtma ja jälgivad, et nad käituvad headele tavadele vastavalt.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Evelin Nigula ja Taivi Künnap (keelekümblus õppe võimalus)
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Muld
Taimed
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:05.11.2016


Logi sisse