„SEEMNEST SIRGUB PUU“

Nimi:„SEEMNEST SIRGUB PUU“
Kirjeldus:

„Seemnest sirgub puu“ – õppekava on pikaajalise projekti „Linnaaedade maailm“ pidevalt korduv algetapp, mille eesmärgiks on lasteaialaste ja kooliõpilaste kaasamine linnaruumi ümberkujundamisprotsessi ning linna parkide ja õuede haljastusse.
Projektialane tegevus hõlmab kogu taime elutsüklit: alates seemiku kasvatamisest seemnest kuni istiku istutamiseni linna territooriumile. Osalejad õpivad aktiivõppemeetodite abil seemnest puu kasvatamise kõiki etappe ning teevad loomingulise kokkuvõtte oma tegevustest. Soovijad saavad jätkata seemnete arengu vaatlust ning edasist tööd istikutega nii oma asutuses kui ka linnas asuval projekti katsealal.

Tegevus: arutelu teemal“ Puude roll linnas“; mäng- tunne puud lehtede järgi; praktiline rühmatöö: mulla ettevalmistus seemnete külviks; seemnete külvamine; loominguline töö – seemnekülvi skeemi ülesjoonistamine; külvi pildistamine.
Aktiivõppe metoodid: arutelu, mäng, loominguline ja praktiline rühmatöö.

Õppeprogrammi kirjeldus (1-3 kl I kooliaste)

Õppekava „Seemnest sirgub puu“ /(eelkooli lapsed – 6-7.a)/rus/

 

Maakond:Ida-Virumaa
Keskus:MTÜ Uus Sild
Kestus (tundides):1,5 tundi (1-3 kl I kooliaste); 1 tund - (eelkooli lapsed – 6-7.a)
Läbiviimise koht:Vaba Loome Keskus, Vabaduse 20, Narva , https://vlkm.ee/ru/
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Riietuda vastavalt ilmatingimustele
Keel:Vene keel
Programmi läbiviija:Natalja Poljakova, e-mail: natalja.peoplesparks@gmail.com, Tel. 53493084
Maksumus:90 eurot
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Taimed
Toimumise aeg:kevad
Sisestamise kuupäev:12.02.2018


Logi sisse