MIKROSKOOPIA – SEENED

Nimi:MIKROSKOOPIA – SEENED
Kirjeldus:

Soovituslik 8. kl

Eesmärk:

  1. teab ja nimetab tähtsamaid seenerühmi, segitades nende tähtsust looduses;
  2. läbi praktiliste tegevuste teab ja nimetab hetrotroofseid seeni ning selgitab nende olulisust inimesele;
  3. harjutab mikroskoobi käsitsemist, preparaadi valmistamist ja kirjeldab töökäiku.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava –  seente tunnused ja eluprotsessid – seente ehituse ja talitluse mitmekesisus.

Programmi käik:

Sissejuhatus: vestlus teemal seened kui heterotroofid.

Teema arendus: praktilise tööna preparaadi valmistamine, vaatlemine ja joonistamine:

  1. pärmseened;
  2. erinevad hallitusseened;
  3. seeneeosed;
  4. jahukaste või pigilaiksus;
  5. mükoriisa.

Kokkuvõte: vestlus ja arutelu seente mitmekesisusest ja kasutamisvõimalustest.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid.

Otsingusõnad: seen, heterotroof, preparaat, hallitus, pärmseen, mükoriisa, mikroskoop.

 

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Seened
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse