Seikluslik “ellujäämiskursus” looduses

Nimi:Seikluslik “ellujäämiskursus” looduses
Kirjeldus:

Programmi eesmärgid: Õpetada osalejat nägema looduskeskkonda kui tervikut. Tervikpildi mõistmisel tekib noorel huvi ka erinevate „loodus-puzzle“ tükkide õppimiseks. Arendada noores läbi käeliste tegevuste, enesedistsipliini ja loodusmängude eelkõige loovat mõtlemist ja teistega arvestamist. Õpetada oskusi raskemates ja ootamatutes situatsioonides looduses hakkama saamiseks.

Vastavalt sihtgrupile kasutatakse mitmesuguseid aktiivõppe meetodeid, näiteks õuesõpe, juhtumiuuringud, arutelud, grupitöö, rollimängud, dilemmaprobleemide lahendamine.

Täpne ajakava lepitakse kokku tellijaga.

Programmi ülesehitus:

 • Saabumine sihtkohta. Programmi üldine tutvustus väliõppeklassis.
 • Programmi läbiviimine maastikul.
 • Kokkuvõtted, tagasiside väliõppeklassis.
 • Soovi korral lõke ja kerge eine (osalejad ise võtavad kaasa).
 • Tagasisõit.

Vastavalt osalejate vanusele lepitakse kokku 3-4 põhiteemat, mida programmi raames käsitletakse:

 • Seiklusmängu käigus erinevate lõkke süütamise viiside õppimine.
 • Metsa all vedeleva prahi oskuslik kasutamine – kilekotist nööri tegemine, küünlast ja tühjast õllepurgist taskulambi tegemine, veepuhastusfiltri tegemine.
 • Laagrikoha valimine, lõkkeaseme ettevalmistamine, lõkke kustutamine.
 • Laagriplatsi ettevalmistamine väliööbimiseks, onnide ja magamisasemete tegemine.
 • Pimedas lõkke süütamise tehnika õppimine, õhtusöögi ja õhtuoote valmistamine.
 • Õpe pimedas metsas, maastikul liikumisel.
 • Erinevate otsimismeetodite õppimine (metsa eksimisel).
 • Kerge kaardi- ja kompassiõpe, maastikukaardi koostamine.
 • Inimtegevuse jälgede kaotamine looduses – laagri peatuskoht, lõkkease, autojäljed.
 • Inimese keha reaktsioonid, füsioloogia ja psüühikas toimuv eripära.
 • Soo kui puhta vee reservuaar ja hinnaline loodusvara.

Õppimise tulemused

 • Osalejad oskavad valida laagripaigaks sobivat kohta (et see ei oleks avatud tuulele, vihmale, külmale), teha onni ja magamisalust.
 • Osalejad oskavad valida sobiva lõkkekoha ja selle ette valmistada, lõket süüdata ning pärast lõke kustutada ja lõkkeaseme koha jäljed kaotada.
 • Osalejad hindavad looduse hoidmiseks ja kaitsmiseks tehtavaid pingutusi.
 • Osalejad osakavad ette valmistada laagriplatsi väliööbimiseks, teha onne ja magamisaset.
 • Osalejad õpivad üle saama pimeduse kartusest ning oskavad paremini hinnata oma võimeid vabas looduses toime tulemisel. Saavad teada, et pimedas looduses on ka oma võlu.
 • Osalejad oskavad kaotada inimtegevuse jälgi looduses.

Seos õppekavaga:

Programmi saab kohandada sobivaks kõikidele kooliastmetele, et see kinnistaks eelnevalt õpitut (õppesisu). Seotud õppekava läbiva teemaga “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Programmi läbimisel areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, võetakse rohkem omaks säästliku eluviisi ja jätkusuutliku arengu idee ning kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Õpilane suhtub vastutustundlikumalt elukeskkonnasse, väärtustades looduslikku mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid.

Maakond:Võrumaa
Keskus:MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Kestus (tundides):3-5 tundi olenevalt käsitletavate teemade arvust ja vanusegrupist. NB! Programmi on võimalik kohandada ka mitmepäevaseks looduslaagriks.
Läbiviimise koht:Siksali, Voki küla, Vastseliina vald, Võrumaa (18 km Võrust, 42 km Põlvast) * Programmi saab läbi viia ka teistes kohtades vastavalt tellija (kooli) soovile ning täpne toimumise koht lepitakse eelnevalt kokku. Oleks soovitav, kui ühe sõiduotsa transpordile ei kulu üle tunni.
Lisainfo:Kontakt: Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts juhataja, aigar@loodusmatk.ee, tel 5277846, www.loodusmatk.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:- Selga/kaasa ilmastikule ja aastaajale vastav riietus.
- Kevadel-sügisel jalga soovitavalt soojad kummikud/ kummeeritud saapad või kui neid pole, võtta kaasa tagavarajalatsid koos kuivade sokkidega.
- Kindlasti võtta kaasa ka müts (ei pea matka käigus eriti soojapidav olema).
- Jope, püksid võiks olla vastupidavast materjalist, igapäevaseks kasutamiseks (uhkete, kallite rebenemist kartvate riietega ei maksa maastikule tulla).
- Kui mõnel õpilasel on mingi tõsisem terviseprobleem, palun mind enne matka sellest kindlasti omavahel teavitada.
- Kui teil on endal mingeid mõtteid või soove programmiga seoses, siis palun teavitage sellest vähemalt paar päeva enne matka.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Maksumus:150 eur/grupp (kuni 25 osalejat)
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Loodusseadused
Meeled ja taju
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Programmi saab läbi viia kõigil neljal aastaajal.
Sisestamise kuupäev:05.02.2018


Logi sisse