SELGROOGSETE RÜHMADE VÕRDLUS

Nimi:SELGROOGSETE RÜHMADE VÕRDLUS
Kirjeldus:

Soovituslik 7. kl

Eesmärk:

  1.   teab ja võrdleb tähtsamaid selgroogsete rühmi;
  2.   teab ja oskab nimetab tähtsamate selgroogsete rühmade peamisi tunnuseid.

Seos  õppekava  üldosaga:  aitab  omandada  õpipädevust,  õpilased harjutavad  infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos  ainekavaga:  bioloogia  ainekava –  selgroogsete loomade  tunnused ja eluprotsessid  – loomade jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks; selgroogsete  loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga; selgroogsete loomade     peamised meeleorganid orienteerumiseks elukeskkonnas.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: selgrootute ja selgroogsete arvukuse võrdlus; selgroogsete tunnused.
  • Teema arendus: erinevate  selgroogsete  rühmade (imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade)  näidised on paigutatud eraldi kuuele lauale. Igal laual sildikomplekt suuremate rühmade  nimetustega ja sildikomplekt väiksemate taksonite nimetustega. Õpilased   jagunevad 4-liikmelistesse  gruppidesse, täidavad etteantud  ülesanded, õpperühmad läbivad kõik 6 lauda. Õpitakse selgroogsete rühmade erinevusi ja sarnasusi.
  • Kokkuvõte: arutelu ja ülevaade selgroogsete erinevustest ja tähtsusest erinevates ökosüsteemides.

Vahendid: näidiskogud Pernova Loodusmaja kogudest ja elavnurgast, akvaariumist, IPadid, mikroskoobid, töölehed.

Otsingusõnad: selgrootud, selgroogsed, organismirühmad, loomad, välistunnused.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/ või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:jätkusuutlik areng
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
metsloomad
Nutiseadmed
Veekogud
Toimumise aeg:september- mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:25.02.2020


Logi sisse