SELGROOTUTE RÜHMADE VÕRDLUS

Nimi:SELGROOTUTE RÜHMADE VÕRDLUS
Kirjeldus:

Soovituslik 8. kl

Eesmärk:

  1. teab ja nimetab tähtsamaid selgrootute rühmi;
  2. teab ja määrab tähtsamate selgrootute rühmade peamisi tunnuseid;
  3. võrdleb erinevaid selgrootute rühmi ja oskab nimetada nende vajalikkust looduses.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava – selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid – loomade  jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks; selgroogsete  loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga; selgroogsete loomade peamised meeleorganid orienteerumiseks elukeskkonnas.

Programmi käik:

Sissejuhatus: selgrootute ja selgroogsete arvukuse võrdlus.

Teema arendus:

  1. Erinevate selgrootute rühmade (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed) näidised on paigutatud eraldi kuuele lauale. Igal laual lisaks värviline sildikomplekt suuremate rühmade  nimetustega ja sildikomplekt väiksemate taksonite nimetustega.
  2. Õpilased jagunevad 4-liikmelistesse õppegruppidesse, täidavad etteantud ülesanded, õpperühmad läbivad kõik 6 lauda.

Kokkuvõte: arutelu ja ülevaade selgrootute tähtsusest.

Vahendid: näidiskogud Pernova Loodusmaja kogudest ja elavnurgast.

Otsingusõnad: selgrootud, selgroogsed, organismirühmad, loomad, välistunnused.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud!
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Loomad
Putukad
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse