Sild Tallinnast Aegnale

Nimi:Sild Tallinnast Aegnale
Kirjeldus:

Aegna looduse tutvustamine, keskkonnaprobleemide analüüs, kompromisside leidmise, uurimusliku õppe ja rollimängu meetodite harjutamine.

Programm koosneb kolmest osast:

I Ettevalmistavad tegevused koolis

II Ühepaevane programm Aegna saarel

III Kokkuvote koolis

Programmile registreerimine toimub Tallinna Keskkonnaameti veebilehe kaudu.

Programm on koostatud Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti “Ühtne suhtlev Baltikum- COBWEB“ raames.

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Aegna loodusmaja (Tallinna Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):4,5-5 tundi
Läbiviimise koht:Aegna loodusmaja, kool.
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:Loodusmaja õppeprogrammi valik tuleb kooskõlastada loodusmaja metoodiku Eliko Petseriga, telefon 532 64570.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aegna loodusmaja metoodik. Programmi tellinud õpetaja.
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Mai-september
Sisestamise kuupäev:11.08.2017


Logi sisse