Seeneriigi mitmekesisus

Nimi:Seeneriigi mitmekesisus
Kirjeldus:

Seente, kui omapäraste organismide liigirikkuse ja elutegevusega tutvumine. Seente rolli mõistmine metsa ökosüsteemis ja inimese elus.

Sisu
1. Tegevused muuseumis ja looduskoolis
• Tutvumine, kodukord
• Seente tähtsus looduses. Tutvumine seenenäituse või „Maagilise seenekorviga“ ja iseseisev töö
• Puude näitusel puude ja seente seostega tutvumine
• Seente töölehe täitmine
2. Loodusretk
• Loodusretkel erinevate kasvukohtade seenestikuga tutvumine

Eesmärgid
Õpilane:
1) mõistab seoseid inimese ja looduse vahel
2) kinnistab teadmisi seente seostest puude ja teiste elusorganismidega
3) mõistab seente rolli looduses ja inimese elus
4) arendab huvi looduse vastu
5) õpib tundma seeneriigi mitmekesisust

Seos õppekavaga:
PK bioloogia teema: Seente tunnused ja eluprotsessid
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):5 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi metsamuuseum, looduskool ja Lahemaa metsad
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/7-9-klass
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:150 eurot grupp
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt, kuid eelistatult sügisel
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse