STEAM: KEEMILISED ELEMENDID JA AINETE EHITUS

Nimi:STEAM: KEEMILISED ELEMENDID JA AINETE EHITUS
Kirjeldus:

Soovituslik 8.-9. kl

Planetaariumi visuaalne programm (360 kraadi) “Elementide ja ainete ruumiline kujutamine” ja nende uurimine, molekulmudelite kokkupanemine ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine,  keemiliste elementide tuvastamine keemialaboris.

Eesmärk:

  1. saab visuaalse ülevaate levinumatest keemiliste elementide koostisest ja koostab selle näitel ainete molekulmudeleid;
  2. oskab kasutada perioodilisustabelit;
  3. tunneb levinumaid keemilisi elemente, nende omadusi ja kasutusalasid;
  4. oskab tasakaalustada lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid;
  5. teeb keemialaboris katseid tundmatu elemendi tuvastamiseks.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust.

Seos ainekavaga: perioodilisustabel, elementide ja ainete ehitus ning nende omadused, keemilised sidemed, reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine, laborivahendid ja ohutusnõuded.

Programmi käik:
Sissejuhatus: planetaariumis keemiliste elementide ehituste ja nende leidumuse vaatlemine Maal ja kosmoses.

Teemaarendus:

  • Planetaariumis keemiliste elementide perioodilisustabeli ja  molekulaarsete struktuuridega tutvumine.
  • Klassiruumis rühmatööna keemilistest elementidest (süsinik, vesinik, hapnik ja metallid) ainete molekulmudelite koostamine, igapäevaelus kasutatavate ainete rühmitamine(soolad, happed, alused vms) ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine.
  • Õppelaboris tundmatute keemiliste elementide identifitseerimine katsete abil.

Kokkuvõte: igapäevaeluga seotud keemiliste elementide omadustest järelduse tegemine.

Vahendid: laboritehnika, molekulmudelite komplekt, visuaalne (360 kraadine) STEAM programm.

Otsingusõnad: perioodilisustabel, keemilised elemendid, ainete ehitus, ainete omadused, reaktsioonivõrrandid.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:planetaarium, klassiruum, keemialabor - Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:september - mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:03.03.2020


Logi sisse