Sügis

Nimi:Sügis
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „SÜGIS“

Programmi eesmärk. Sügisese looduse vaatlemine, uurimine milline on ilm, muutused taime ja loomariigis.

Temaatika: sügiskuud, rändlinnud, seened, ilm, marjad sügisel

Sihtrühm: lasteaed

Koht: VVV matkarajad

Aktiivõppe meetodid: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, rühmatöö

Õppevahendid: luup, termomeeter, mõõdulint, määrjad, vajadusel kirjutusalused, pliiatsid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi september-oktoober

Rühma suurus: kuni 25 last

Õpioskused:

Lasteaialaps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. väärtustab sügisest loodust ja selle elurikkust;
 10. kirjeldab õpitud linnuliike ja nende eluviise;
 11. tunneb kodukoha loodust, enamlevinuid taimi, seeni ja loomi;
 12. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 13. oskab vaadelda sügisilma ja kirjeldada nähtusi;
 14. tunneb õpituid seeni ja nende eripärasid.

Õpioskused Õpilane 1.-3. klass:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;

4) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;

5) tunneb ränd ja paigalindusid;

6) oskab kirjeldada ilma ja teab sügise tunnuseid.

 

Programmi ülevaade

Programm viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul. Koos uuritakse sügisest loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, miks ja kuidas värvuvad erinevate puude lehed, millistest osadest koosnevad seened, tutvutakse mürgimarjadega sügisel ning uuritakse kes on ränd- ja paigalinnud.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2h
Läbiviimise koht:Vapramäe ja Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Lisainfo:www.vvvs.ee, 5254172, triinu@vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:140.- eur lasteaiagrupid, 150.- eur kooligrupid
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loomad
Seened
Taimed
Toimumise aeg:september-oktoober
Sisestamise kuupäev:13.01.2016


Logi sisse