Sügisene seenemaailm

Nimi:Sügisene seenemaailm
Kirjeldus:

Metsaretke käigus saame ülevaate seeneriigi mitmekesisusest ja seente kasvukohtadest. Õpime tundma erinevaid seeneliike, neid eristama väliste tunnuste alusel. Teeme selgeks olulisemad seenerühmad töölehe abil. Vaatleme lähemalt seene ehitust. Igal osalejal võimalus seeni korjata, et pärast retke ühiselt seenenäitus koolis üles seada.
Meetodid: õppekäik, vestlus, vaatlus, töölehe täitmine, seente määramine.
Toimub sügisel.
Koht: koolilähedane mets või vabalt valitud mitmekesine metsaala ( näit. Üru mets)

Sobib 1. kuni 9. klassile, toetab I ja II kooliastme loodusõpetuse õppekava (organismid ja elupaigad, elu mitmekesisus, mets elukeskkonnana) ja III kooliastme bioloogia õppekava (seente tunnused ja eluprotsessid).

Maakond:Saaremaa
Keskus:Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus
Kestus (tundides):3-5 tundi (5 tundi kui rühm soovib koostada seenenäitust koolis)
Läbiviimise koht:Näiteks Üru mets. Võib olla koolilähedane mets.
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Sirje Azarov
Maksumus:150
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kooslused
Seened
Toimumise aeg:Sügis
Sisestamise kuupäev:01.12.2016


Logi sisse