Taim – kasvukeskkond, kohastumused ja eluring

Nimi:Taim – kasvukeskkond, kohastumused ja eluring
Kirjeldus:

Eesmärk: Õpilane:

 1. mõistab, et taimedel on elutsükkel. Taim idaneb; kasvatab juuri, varsi, lehti, õisi ja vilju; lõpuks taimed surevad;
 2. oskab jälgida muutusi, mis ilmnevad taimede kasvamisel;
 3. teab, et taimed vajavad erinevaid kasvukeskkondi ning neil on erinevad kohastumused;
 4. oskab vaadelda ja võrrelda erinevates kasvukeskkondades kasvavaid taimeliike;
 5. kasvatab ise seemnest taime ning oskab näite põhjal kirjeldada taime erinevaid kasvufaase.

Seos õppekava üldosaga: aitab õpilases tekitada ning suurendada loodushuvi praktiliste tegevuste kaudu. Toetab õpi-, suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse kujunemist. Oskus teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete puhul.

Seos ainekavaga: loodusõpetus – aastaajad; organismid ja elupaigad; organismide rühmad ja kooselu.

Programmi käik: programm koosneb arutelu/ vestlus ja praktikum.

 1. sissejuhatus teemasse – õppefilm „Seemnest kasvab taim“;
 2. arutelu – erinevuste leidmine taimede kasvamises (fotomaterjal ja taimed);
 3. taimedega tutvumine talveaias, erinevate kasvukeskkondade võrdlemine;
 4. sõnamäng „Taime elutsükkel“;
 5. praktikum – seemne külvamine mulda ja edasine hooldamine/ kasvatamine. Kaasa antakse taime kasvamise vaatlusleht ja taime kasvatamise juhend.
 6. Kokkuvõte – arutelu „Mida uut sain teada“.

Vahendid: taimed, seemned, vaatlusleht, õppefilm, fotomaterjal, sõnamäng.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 minutit
Läbiviimise koht:õppeklass/ talveaed, loodusmaja õueala
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Evelin Nigula ja/ või Taivi Künnap
Maksumus:kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Maastikud
Muld
Taimed
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:märts-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:13.03.2019


Logi sisse