TAIM – KASVUKESKKOND, KOHASTUMISED JA ELURING

Nimi:TAIM – KASVUKESKKOND, KOHASTUMISED JA ELURING
Kirjeldus:

Soovituslik 3. kl

Eesmärk:

  1. teab ja selgitab taime elutsüklit;
  2. kasvatab ise seemnest taime ning oskab näite põhjal kirjeldada taime erinevaid kasvufaase;
  3. teab, et taimed vajavad erinevaid kasvukeskkondi ning neil on erinevad kohastumused.

Seos õppekava üldosaga: aitab õpilases tekitada ning suurendada loodushuvi praktiliste tegevuste kaudu. Toetab õpi-, suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse kujunemist. Oskus teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete puhul.

Seos ainekavaga: loodusõpetus – aastaajad; organismid ja elupaigad; organismide rühmad ja kooselu.

Programmi käik: programm koosneb arutelu/ vestlus ja praktikum.

  • Sissejuhatus teemasse – õppefilm „Seemnest kasvab taim“. Arutelu – erinevuste leidmine taimede kasvamises (fotomaterjal ja taimed);
  • Ringkäik Pernova talveaias – taimedega tutvumine ja erinevate kasvukeskkondade võrdlemine. Sõnamäng „Taime elutsükkel“.
  • Praktikum – seemne külvamine mulda ja edasine hooldamine/ kasvatamine. Kaasa antakse taime kasvamise vaatlusleht ja taime kasvatamise juhend.
  • Kokkuvõte – arutelu „Mida uut sain teada“ ja selgitused, mis saab seemne külvamisest edasi.

Vahendid: taimed, seemned, vaatlusleht, õppefilm, fotomaterjal, sõnamäng.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 minutit
Läbiviimise koht:õppeklass/ talveaed, loodusmaja õueala
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Evelin Nigula ja/või Taivi Künnap (keelekümblusõpe võimalus)
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Maastikud
Muld
Taimed
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:Kevad: märts-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:13.03.2019


Logi sisse