TAIMEDE ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA

Nimi:TAIMEDE ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab taimeraku tähtsamaid organelle ja nimetab nende ülesandeid;
  2. oskab valmistad iseseisvalt preparaati;
  3. teab taimeorganeid, nende funktsioone ning mõistab tähtsamaid taimes toimuvaid protsesse.

Seos õppekava üldosaga: aitab õpilasel omandada õpi- ja suhtluspädevust, analüüsi- ja infotöötlemisoskust.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava – taimede tunnused ja eluprotsessid – taimede ehituse ja talitluse uurimine; õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate välisehituse põhijooned. Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede elutegevusega.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: taime ehitus, taimeosade ülesanded, taimeraku organellid ja nende ülesanded.
  • Teema arendus: preparaadi valmistamine ja vaatlemine mikroskoobiga – preparaatide valmistamine (rakuorganellide ja ainete tuvastamine); taimelehtedes klorofülli määramine; transpiratsioon ja õhulõhede leidmine.
  • Kokkuvõte: arutelu – taimede roll ja tähtsus keskkonnas.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, biokambrid, tsentrifuug, spektofotomeeter või filterpaber, Vernier andmekogujad ja sensorid.

Otsingusõnad: taimerakk, loomne rakk, preparaat, mikroskoop, organell.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:planetaarium, klassiruum - Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Optika
säästva arengu haridus
Taimed
Toimumise aeg:september- mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:26.02.2020


Logi sisse