Taluloomadega sõbraks

Nimi:Taluloomadega sõbraks
Kirjeldus:
Eesmärk: tutvustada põllumajandusloomade kaudu elu maal ja jätkusuutikku põllumajandust.

Õpitulemused:
1. Õpilane seostab taluloomi igapäevaste toiduainete ja tarbeesemetega.
2. Õpilane võrdleb kohalike ja sissetoodud toiduainete plusse ja miinuseid.
3. Õpilane väärtustab humaanseid loomapidamisviise ja sellise pidamise tooteid.

Tartu lähedal Ülenurmel saame tuttavaks muuseumi lauda asukatega: lambad, hobused, 
ponid, kitsed, küülikud, kanad-kuked, vutid. Põhjalikumalt tutvustame lambatõuge
ja seda, mida kõike lambast saab. Kraasime ise villa ja teeme läbi, kuidas vanasti
villast lõng ja erinevad villast esemed saadi.Teeme aktiivse ringkäigu koos töölehega
näitusel "Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite". Aktiivõppemeetodite 
(lugude jutustamine, praktiline ülesanne, kahtlased väited) abil saavad osalejad 
teadmised talupidamisest ja loomade pidamisest keskkonnasäästlikus tootmises 
nagu see ajalooliselt toimus (ja kuidas see peaks ka tulevikus toimuma, sest 
intensiivpõllumajandus ei ole jätkusuutlik).

Lõimitud ained: loodusained, sotsiaalained (k.a. ettevõtlusõpe)
Maakond:Tartumaa
Keskus:Eesti Põllumajandusmuuseum (SA Eesti Maaelumuuseumid üksus)
Kestus (tundides):2 akadeemilist tundi (90 min)
Läbiviimise koht:Siseruumis, õues ja laudas. Võimalik, et tutvume loomadega ka õues, koplites.
Lisainfo:info@maaelumuuseumid.ee; tel. 7383810
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Giid-programmijuhid
Maksumus:Tasuline 4.- € osaleja, üks õpetaja 10 õpilase kohta tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:18.02.2019


Logi sisse