Energiatõhus maja

Nimi:Energiatõhus maja
Kirjeldus:

Tartu loodusmaja näitel omandavad õpilased rühmatööde käigus teadmisi keskkonnahoidlike lahenduste kasutamise võimalustest energiatõhusa maja ehitamisel.

Võrreldakse inimeste elamut lindude ja loomade pesadega, lahendatakse energia kulu kohta ülesandeid.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Tartu loodusmaja
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Tartu loodusmaja Lille 10
Lisainfo:Helle Kont tel. 7361693 e-post helle.kont@teec.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maris Mägi, Anneli Ehlvest
Maksumus:.
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:aastaringi
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse