Teistmoodi seeneretk

Nimi:Teistmoodi seeneretk
Kirjeldus:

Läbi ürgmetsa ilmelise kõdusoometsa kulgeval Kuuraniidu õpperajal (1 km) õpime tundma vana metsa väärtusi ja olulisust teistele elusorganismidele. Vaatleme ja õpime tundma vanadel puutüvedel kasvavaid puuseeni – millised seened nad õigupoolest on, millest toituvad, kellele nad looduses vajalikud on, kas ka inimesel neist kasu on jms. Samuti tuleb teemaks metsa eluring ning aineringed (süsiniku-, lämmastiku- ja veeringe). Kuna metsast leiame palju ligi saja aastaseid  haabasid, räägime ka haavapuidu kasutamisest tööstuses ja tähtsusest soomaalastele.
Õppeprogrammi tegevusi kohandatakse vastavalt sihtrühmale.

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Keskkonnaamet (Viljandimaa)
Kestus (tundides):Kuni 2,5 tundi.
Läbiviimise koht:Soomaa rahvuspark, Kuuraniidu õpperada
Lisainfo:Krista.Kingumets@keskkonnaamet.ee, Tel: 5562 4391
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Krista Kingumets
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Meeled ja taju
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Toimumise aeg:September-oktoober
Sisestamise kuupäev:09.02.2018


Logi sisse