Tibatilluke või hiigelsuur

Nimi:Tibatilluke või hiigelsuur
Kirjeldus:

Haridusprogramm „Tibatilluke või hiigelsuur” aitab õpilastel mõista Päikesesüsteemi kuuluvate planeetide suurust ja kaugust teineteisest.

Päikesesüsteemi uuritakse esimest korda juba põhikooli alguses, ometigi ei suuda vahel ka täiskasvanu hoomata, kuivõrd hiiglasliku süsteemiga on tegu.

Programmi sisu kohandatakse vastavalt osalejate vanusele – nooremate õpilaste puhul arvestatakse, et tegu võib olla Päikesesüsteemi esimeste käsitlustega, vanemate õpilaste puhul keskendutakse kordamisele ja teadmiste kinnistamisele.

Haridusprogramm sobib hästi II kooliastme loodusõpetuse teemaga “Maailmaruum” ning kordamiseks gümnaasiumis käsitletavale megamaailma füüsika teema puhul, aga täiendab ka teiste vanuseastmete teadmisi või pakub kordamisvõimalusi.

Programmi läbiviimisel kasutatakse Päikesesüsteemi lihtsustatud mudelit ja astronoomiatarkvara.

Haridusprogrammi kestel saavad õpilased osa ka välgu ja staatilise elektri demonstratsioonidest ja avastavad iseseisvalt keskuse käed-külge ekspositsiooni.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Energia Avastuskeskus
Kestus (tundides):1,5
Läbiviimise koht:Energia avastuskeskuse füüsikaklass, välgusaal
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:8 € õpilase kohta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Maailmaruum
Meeled ja taju
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:31.01.2018


Logi sisse