Tiigid vanas mõisapargis

Nimi:Tiigid vanas mõisapargis
Kirjeldus:

Õppeprogrammis, „Tiigid vanas mõisapargis“, saab valida mitme erineva ja huvitava tegevuse vahel või siduda need kokku üheks tervikuks.

Õppida saab:

  1. Tiigielustikku, (vetikad, soontaimed, selgrootud loomad, selgroogsed loomad). Tiigid on allikatoitelised ja kunagi kasvatati seal ka kalu. Tööks vajaliku vahendid (kahvad, sõelad alused, vannid, töölehed, määrajad jm vahenid), tagab looduskeskus
  2. Taimestikku vanas mõisapargis. Pargis kasvab üle 50 puu- ja põõsaliigi. Suured kodumaised puud kasvavad lossi läheduses. Jõeäärses parkmetsas kasvab kümneid võõrpuuliike. Nendest haruldasemad on sitka kuused, valge- ja palsami nulg, valge mänd, põhjatamm.
  3. Loodusõpe Suuremõisa pargi õpperajal. Õpperaja pikkus on väikesel ringil 2 ja suuremal ringil 4 km.

Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida.

Seos erinevate teemadega õppekavas: pärandkultuur, pärandmaastikud, selgrootud loomad, tiigielustik, selgroogsed loomad, soontaimed, vetikad, ökosüsteem, eutrofeerumine, võõrliigid.

Maakond:Hiiumaa
Keskus:Palade loodushariduskeskus
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Taimed
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Programmi läbiviija:Palade Loodushariduskeskus
Kestus (tundides):2-3 tundi
Maksimaalne grupi suurus:20
Läbiviimise koht:Palade Loodushariduskeskus, Suuremõisa park
Toimumise aeg:maist oktoobrini
Juhis õpetajale:
Maksumus:40.00 €, lisandub transpordikulu
Lisainfo:paladelhk@gmail.com , mobiil +37253422087
Keel:Eesti keel
Sisestamise kuupäev:17.01.2016


Logi sisse