TIIGIELUSTIK

Nimi:TIIGIELUSTIK
Kirjeldus:

Eesmärk:

I kooliaste

  1. saab kogemuse veepüügi tehnikast;
  2. uurib ja selgitab püütud veeloomade välisehitust ja eluviisi määraja abil;
  3. tunneb mõningaid tiigis elavaid loomi.

II kooliaste

  1. tunneb veepüügi tehnikaid;
  2. teab ja kirjeldab peamisi tiigis elavaid loomarühmi;
  3. kasutab iseseisvalt määrajat püügisaagi määramiseks ja kirjeldamiseks.

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga:

I kooliaste – Loodusõpetus – organismid ja elupaigad, loodusvaatlus, veeloomade püük tiigi ääres, liikide määramine, loomade välisehituse ja  eluviisi uurimine.

II kooliaste – Loodusõpetus – vesi kui elukeskkond ja uurimusobjekt, veeloomade püüdmine tiigi ääres, väljapüügi määramine.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: selgitatakse töövõtted ja ohutust veekogu ääres. Õpilaste jaotamine õppegruppidesse ja vahendite väljajagamine.
  • Teema arendus: Välipüük tiigi ääres (Mai kooli tiik) – veeloomade püüdmine ja nende ohutu transport klassiruumi määramiseks. Väljapüügi määramine ja töölehe täitmine klassiruumis koos abivahenditega.
  • Kokkuvõte: iga õppegrupi poolt ühe püütud veelooma tutvustamine klassikaaslastele.

Vahendid: kahv, luup, püügikarp, pintset, määraja.

Otsingusõnad:  tiik, veepüük, loomarühmad, tiigi elu, määraja, uurimisobjekt, elukeskkond.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja ja Mai kooli tiigi ääres
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Kooslused
Loomad
Taimed
Vesi
Toimumise aeg:aprill-mai
Sisestamise kuupäev:01.11.2016


Logi sisse