Igal linnul oma laul

Nimi:Igal linnul oma laul
Kirjeldus:

Sagadi looduskoolis tutvutakse laiemalt levinud linnuliikidega ja linnuvaatluseks vajalike vahenditega. Õpitakse, mida vaatluse ajal jälgida tuleks. Tehakse tutvust noorematele õpilastele mõeldud linnuraamatutega ning lihtsamate internetist leitavate õppematerjalidega. Saadud teadmisi kasutatakse vahetult loodusretkel.

Sisu:

Vastavalt hooajale ja eelnevale kokkuleppele ühe elupaiga lindudega tutvumine (välimus, eluviisid, elupaigad, laulud jt häälitsused)

Tegevused muuseumisvõi looduskoolis

  • Tutvumine, kodukord
  • Esitlus: Linnud ja nende elupaigad läbi aastaringi
  • Vaatlusvahendid, vaatlemine ja vaatluste kirjapanek
  • Õppemäng: Lindude otsimine

Loodusretk

Piknik lõkkeplatsil

Eesmärgid

  • õpib mõistma ja väärtustama lindude osa looduses ja inimtegevuses
  • saab teadmisi Eesti linnustiku tähtsusest ja kaitsest
  • õpib mõistma, et inimene sõltub looduse heaolust ja selleks tuleb säästlikult tarbida
  • arendab vaatlusoskusi, õpib linde looduses märkama ja paremini tundma
  • õpib lindude välistunnuseid neid elukeskkonnaga seostama
  • arendab koostööoskusi

Seos õppekavaga
Loodusõpetus. Teemad: organismid ja elupaigad ning aastaajad
Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):4 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi metsamuuseum, looduskool ja park, metsad
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/1-3-klass
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:150 eurot grupp
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:jaanuar, veebruar, märts
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse