Elamusretk looduses (I kooliaste)

Nimi:Elamusretk looduses (I kooliaste)
Kirjeldus:

Teemadeks on looduse tunnetamine kõigi meeltega, puud ja põõsad, linnud, niidud.

Programmi kava:

Sissejuhatus

Mängud looduskooli õuealal

Gruppidesse jagamine

Matkarajal erinevate ülesannete lahendamine ( looduse uurimine, jälgimine ja tunnetamine kõigi meeltega) ja mängimine.

Tutvumine lähemalt erinevate puuliikidega.

Lõpuring

Seos õppekavaga:

2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine
1) meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses;
4) õppekäik kooliümbruse elus- ja eluta loodusega tutvumiseks.
2.1.4.2. Aastaajad
1) õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. Maastikuvaatlus;
2.1.4.3. Organismid ja elupaigad
1) loodusvaatlused: taimede välisehitus; loomade välisehitus;
2) ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine;
2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu
4) õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades.

Õppemeetodid: grupitöö, mängud, vaatlus, arutelu,  tunnetamine

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Tipu Looduskoolis
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja
Maksumus:120 eurot/grupp
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Meeled ja taju
Taimed
Toimumise aeg:mai-oktoober
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse