Elu ja ringlused mullas (II kooliaste)

Nimi:Elu ja ringlused mullas (II kooliaste)
Kirjeldus:

Programmi teemaks on muld elupaigana ja ringlused looduses (muld, õhk, vesi). Uurime mulla elustikku ja räägime mulla reostamisest ning kompostimisest. 

Programmi kava:

Sissejuhatus

Osakesed meie ümber

Aineringete läbimine grupitööna

Postkaardid

Toidupaus

Muld elukeskkonnana- tutvus mulla elustikuga ja nende tuvastamine ja uurimine

Seos õppekavaga: 

2.1.6.10. Muld elukeskkonnana
2) põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;
5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes
2.1.6.13. Õhk
4) kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet;
5) iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus;
2.1.6.15. Elukeskkond Eestis
3) põhjendab aineringe olulisust;
4) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi;

Õppemeetodid: grupitöö, praktiline töö, arutelu, mäng.

 

 

 

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Tipu Looduskoolis
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja
Maksumus:120 eurot/grupp
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Maavarad
Muld
Õhk
Putukad
Vesi
Toimumise aeg:mai-oktoober
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse