Talvine matkapäev Soomaal (III kooliaste)

Nimi:Talvine matkapäev Soomaal (III kooliaste)
Kirjeldus:

Meeleolukas matkapäev Soomaa looduse avastamiseks.

Programmi kava:

Sissejuhatus

Gruppidesse jagamine ja päeva ülesannete selgitamine

Ülesandepunktide läbimine nii looduskooli õuealal kui matkal ( liikumine, orienteerumine, GPS-i kasutus, loomade tegevusjäljed, looduse jälgimine ja tajumine, nutikusülesanded).

Lõkke tegemine ja tokisaia küpsetamine

Kokkuvõtted

Seotus õppekavaga:

2.1.9.1. Inimene uurib loodust
1) mõõteriistadega (sh digitaalsetega) tutvumine;
3) bioloogiliste, geograafiliste või kodulooliste objektide vaatlemine, kirjeldamine ja mõõtmine;
2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused
1) seostab imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade välistunnuseid nende elukeskkonnaga;
2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid
1) võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut;
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse
2.3.4.1. Kaardiõpetus
4) määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi asukoha;
7) kasutab trüki- ja digitaalseid kaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et leida infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi.

Õppemeetodid: matk, grupitöö, vaatlemine, mõõtmine, mõistatused.

 

 

 

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):4
Läbiviimise koht:Tipu Looduskoolis
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:MTÜ Tipu Looduskooli juhendajad
Maksumus:150
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Taimed
Toimumise aeg:jaanuar-märts
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse