Toidu teekond meie toidulauale

Nimi:Toidu teekond meie toidulauale
Kirjeldus:

Programmi käigus  luuakse terviklik pilt toidu tootmise, töötlemise, turustamise ja tarbimise ahelast.  Keerukas ahel arutatakse lahti alustades seemne mulda pistmisest. Kasutades erinevaid meetodeid ja atraktiivsed vahendeid õpivad õpilased tundma erinevaid taimseid ja loomseid saadusi. Lapsed mõistavad transpordi ja toidutööstuse rolli toidu jõudmisel tarbijani ning nende mõju keskkonnale.

Programmi on soovitav läbi viia talus. Sel juhul eelneb programmile talu ja selle elanike ning tegevuste tutvustus. Programmi läbiviimiseks on vajalik istumisvõimalus lastele (lauad, toolid/piknikutekid). Programmi järgselt võib läbi viia talutööde-töötoa, mis kinnistab õpitut ja loob positiivse emotsiooni töötegemisest.

Seos õppekavaga:

Organismid ja elupaigad. Maismaataimed- ja loomad, välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade elu: toitumine ja kasvamine. Taimed ja loomad eri aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus. Inimese toiduvajadus ja tervislik toitumine. Taimede mitmekesisus, loomade mitmekesisus. Liik , kooslus, toiduahel.

Mõisted: suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, kodukoht, veekogu, maastik, puu, põõsas, rohtaim, teravili, seeme, juur, vars , leht, õis, vili, toitumine, kasvamine, koduloom, toit, toitumine, tervis, kooselu, taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, toiduahel.

 

Eesmärgid:

  • Laps teab, millest saab taim alguse ja mida ta vajab kasvamiseks.
  • Tunneb ära erinevad taime osad.
  • Tunneb erinevaid aedvilju ja oskab neid jaotada söödava osa järgi.
  • Teeb vahet taimsetel ja loomsetel saadustel.
  • Seostab toiduainete käitlemise erinevad etappe: tootmine, töötlemine ja turustamine.
  • Analüüsib talumajapidamise rolli ühiskonnas.
  • Väärtustab kohalikku toitu ja mõistab kodumaise toidutootmise olulisust.

 

 

Maakond:Tartumaa
Keskus:Tartu loodusmaja
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Tartu loodusmaja, talu
Lisainfo:Helle Kont, helle.kont@teec.ee
Maksimaalne grupi suurus:27
Juhis õpetajale:Juhul kui programm toimub mõnes talus, on vajalik ilmastikule vastav riietus ja kummikud.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Ülle Kaasik
Maksumus:Tasuline
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loomad
Taimed
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Soovitav kevadel või sügisel
Sisestamise kuupäev:17.11.2015


Logi sisse