Muld ja pinnakate

Nimi:Muld ja pinnakate
Kirjeldus:

Õppeprogramm annab võimaluse läbi praktilise tegevuse uurida mulda kui olulist elukeskkonda ning saada teadmisi mulla tekkest ja koostisest.

Mullaprofiili kaevamine ja kirjeldamine. Eristame ja mõõdame erinevate mullahorisontide paksused, keskkonnanäitajaid (niiskus, temperatuur, happesus) Vernieri sensoritega, sõrmeprooviga mulla lõimise määramine. Mullaproovide võtmine ja ettevalmistus laboriuuringuteks.

Nii mulla kui lähtekivimite koostisosade uurimine mikroskoobiga – millised on peamised mineraalid mullas ja pinnakattesetetes kui mulla lähtekivimis ning mõõdame mullaosakeste suurust. Mikroorganismide uurimine mullas.

Detailsem kirjeldus õppematerjalides: (Töötuba, Tööleht).

Maakond:Pärnumaa
Keskus:TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Särghaua õppekeskuse õueala või metsas, teine osa siseruumides
Lisainfo:Tellimine ja info sarghaua@ttu.ee; tel 58846443
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:valmis tuleb olla väljas viibimiseks, vettpidavad jalanõud ja riided
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Maksumus:Tasuline, 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest)
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kivimid
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Muld
Taimed
Turvas
Toimumise aeg:aprill kuni oktoober
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse