Tunne Rakvere tammikut

Nimi:Tunne Rakvere tammikut
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvuda ühega vähestest Põhja-Eestis säilinud tammemetsadest – Rakvere tammikuga, saada teadmisi metsa elustiku ja keskkonnaprobleemide kohta, osata leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased saavad teadmisi bioloogia, geograafia, ajaloo kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust, õpivad meeskonnatööd tegema. Lisaks veel aktiivne liikumine värskes õhus Programmi käigus lähevad õpilased kahekaupa rajale ning otsivad kaarti kasutades üles infotahvlid, mille abil saavad ära täita töölehed. Pärast kontrollitakse koos vastuseid ja tublimaid tunnustatakse.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: orienteerumisõpe, avastusõpe, vaatlused, arutelud, rühmatöö.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Rakvere tammik - programm toimub looduses.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna programm toimub välitingimustes, peaksid lastel oleme ilmastikule vastavad riided. Võiks olla kaasas ka võileib ja jook.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:150 eurot, ei lisandu käibemaksu
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Toimumise aeg:Toimub septembrist detsembrini ja aprillist juunini.
Sisestamise kuupäev:11.02.2019


Logi sisse