MIKROSKOOPIA – TURBASAMMAL JA TURVAS

Nimi:MIKROSKOOPIA – TURBASAMMAL JA TURVAS
Kirjeldus:

Soovituslik 6. kl

Eesmärk:

  1. tunneb turbasambla ehitust ja teab turba tähtsust looduses, nimetades tema kasutusalasid;
  2. teab ja selgitab raba, kui elukeskkonna eripärasid;
  3. valmistab turbasambla preraaadi ja uurib selle ehitust mikroskoobi abil.

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: soo kui elukeskkonnana – turba kasutamine; raba kui elukeskkonna eripära; turbasambla ehitus ja omadused.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: turbatekke põhjused (kordavalt) ja kasutamine (erinevad näidised: brikett, kasvuturvas, kosmeetika jm).
  • Teema arendus: turbasamblast preparaadi valmistamine, selle vaatlemine ja uurimine mikroskoobiga. Uurimistulemuste märkimine töölehele.
  • Kokkuvõte: arutelu, kuidas tagab sambla ehitus toimetuleku raba tingimustes.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, tööleht.

Otsingusõnad: turvas, sammal, brikett, prepareerimine, mikroskoop.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Taimed
Tervis ja ohutus
Turvas
Vesi
Toimumise aeg:september-mai (juuli-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:01.11.2016


Logi sisse