Seiklus Keila -Joa pargis

Nimi:Seiklus Keila -Joa pargis
Kirjeldus:

See on integreeritud programm, mis annab teadmisi looduse, ajaloo, hüdroenergia kasutamise kohta, aga õpetab ka funktsionaalset lugemist, rühmatööd ja annab võimaluse liikumiseks värskes õhus.

Eesmärk on tutvuda jõe elustikuga, eluslooduse kohastumisega  erinevate pinnavormidega, märgata pinnavormide ja taimekoosluste vahelisi seoseid, samuti inimese suhet jõgedega, saada teada, kuidas seda inimese teenistusse rakendada, tõsta õpilaste teadlikkust inimtegevuse mõjust keskkonnale, sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega; Õpilane: 1. näeb kuidas inimene saab looduses toimuvat enda hüvanguks kasutada; 2. tunneb jõgedega seotud mõisteid; 3. näeb seoseid elus- ja eluta looduse vahel, 4. oskab hinnata inimtegevuse mõju nende muutumisele.

 

Programm toimub Keila- Joa pargis.  4. – 5. klasside õpilaste puhul teevad õpilased koos juhendajaga õppekäigu Keila-joa pargis. Õpilased vaatavad  Keila-Joa juga ja hüdroelektrijaama, räägivad jõgedest ja elektri tootmisest, vaatlevad ümbritsevat loodust, räägivad jõe ääres ja jões elutsevatest loomadest. Veidi räägitakse ka pargi ajaloost ja Keila-Joa lossist ning selle omanikest. Seejärel täidavad õpilased töölehti. Lõpus kontrollib juhendaja vastuseid ja teeb kokkuvõtteid.

III kooliastme õpilased lähevad väikeste gruppidena iseseisvalt kaardil tähistatud rajale ja otsivad küsimustikus esitatud küsimustele vastuseid stendidelt ja juhendaja poolt rajale pandud infotahvlitelt. seejärel kontrollib juhendaja vastuseid ning teeb kokkuvõtteid.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Keila- Joa park
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna kogu programm toimub väljas, siis on oluline, et õpilased oleksid ilmastikule vastavalt riides. samuti võiks võileib ja jook kaasas olla.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Looduskool Vesipapp (MTÜ Lahemaa Ökoturism), Kauri Kivipõld
Maksumus:150 eurot klassi kohta. Ei lisandu käibemaksu. Lisaks buss Tallinnast Keila-Joale ja tagasi hinnaga 168 eurot.
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Elekter
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Maastikud
Samblikud
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Toimumise aeg:Toimub septembrist detsembrini ja aprillist juunini.
Sisestamise kuupäev:08.02.2018


Logi sisse