Nutiseiklus Keila -Joa pargis

Nimi:Nutiseiklus Keila -Joa pargis
Kirjeldus:

Programm toimub Keila-Joa loodusrajal ning on täiesti paberivaba, kasutatakse ainult õpilaste isiklikke nutiseadmeid, põnevaks teeb selle õpilaste jaoks programmi võistluslik iseloom, samuti asjaolu, et ei pea midagi paberi ja pastakaga tegema.

Programmi eesmärk: õpilased oskavad kasutada nutiseadet orienteerumiseks ja ülesannete lahendamiseks. Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad Keila Joa lähistel elavate lindude, loomade ja taimede eripärasid, tunnevad ülevaatlikult Keila-Joa Lossi ja pargi ajalugu, teavad, kuidas inimesed on läbi ajaloo voolavat vett enda teenistusse rakendanud.

Programmi kirjeldus: õpilased lähevad kahekaupa loodusrajale, leiavad nutiseadmeid kasutades endale ülesanded, küsimused ja otsivad neile vastused. Vastused kirjutavad õpilased samuti nutiseadmesse.

Tagasiside: pärast raja läbimist ja vastuste leidmist, arutab juhendaja õpilastega vastused läbi. Kõige paremad vastajad saavad lõpuks ka auhinnad. Pärast programmi lõppu antakse õpilaste vastused kaasaasolevatele õpetajatele, et nad saaksid ülevaate õpilaste teadmistest programmi käigus käsitletud küsimuste kohta.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu,  eesti keelt, matemaatikat. Lisaks võistluslik mäng looduses, meeskonnatöö ja füüsiline treening.

Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe

Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste: loodusõpetus:  jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine,  loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. III kooliaste: loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse ; geograafia: veestik.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Keila- Joa park
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna kogu programm toimub väljas, siis on oluline, et õpilased oleksid ilmastikule vastavalt riides. samuti võiks võileib ja jook kaasas olla.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Looduskool Vesipapp (MTÜ Lahemaa Ökoturism), Kauri Kivipõld
Maksumus:150 eurot klassi kohta. Ei lisandu käibemaksu. Lisaks buss Tallinnast Keila-Joale ja tagasi hinnaga 230 eurot.
Sihtrühm:5 - 9 klass
Teemad:Elekter
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Maastikud
Samblikud
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Toimumise aeg:Toimub septembrist detsembrini ja aprillist juunini.
Sisestamise kuupäev:08.02.2018


Logi sisse