Joogivesi – üks toru, 7 vett

Nimi:Joogivesi – üks toru, 7 vett
Kirjeldus:

Õppeprogrammi raames tutvustatakse joogivee puhastamise meetodeid, joogivee saamise võimalusi, põhjaveekihte; tehakse veepuhastamise katseid; uuritakse vee omadusi õpilaste poolt kaasa toodud joogiveest, puurkaevu toorveest ning puhastatud veest. Määratakse puurkaevu veest, liivafiltri, söefiltri, veepehmendi, pöörosmoosi väljavoolust pH, elektrijuhtivus, veekaredus, raua sisaldus ning hinnatakse veepuhastamise filtrite ja seadmete efektiivsust. Samuti antakse ülevaade veeinseneri karjäärivõimalustest ja igapäevasest tööst.

Tegevuste läbiviimisel kasutatakse veestendi, kus saab mängida vee omadustega vastavalt tarbija soovile.  Sisuliselt on tegu õppeotstarbelise miniveepuhastusjaamaga, kuhu on koondatud enamlevinud veepuhastamise tehnoloogiad. Tutvu veestendiga.

Seos õppekavaga:

  1. põhikooli riikliku õppekava loodusainete teemadega: joogivesi, vee kasutamine, vee puhastamine, vee karedus.
  2. gümnaasiumi riikliku õppekava loodusainete teemadega: loodusvarad ja nende kasutamine, vesi ja veekoguga seotud teemad, põhjavee kasutamine, keskkonnakaitse.

Õppeprogrammi läbinu mõistab joogivee puhastamise tähtsust igapäeva elus ja vee säästlikku tarbimise vajadust ning oskab kirjeldada joogivee saamise võimalusi.

 

Maakond:Tartumaa
Keskus:Eesti Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse õppetool
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Eesti Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse õppetooli ruumides, Tartu, Kreutzwaldi 5
Lisainfo:E-mail: gerli.selge@emu.ee, tel:731 3004; 5875 3004; egle.saaremae@emu.ee, tel: 7313161
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Egle Saaremäe
Maksumus:Programmi läbiviimine on koolidele TASUTA, kuid transport toimumiskohta on tellija kulul.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringselt, vajalik etteregistreerimine e-mail: gerli.selge@emu.ee või egle.saaremae@emu.ee
Sisestamise kuupäev:01.10.2019


Logi sisse