Üksnurme- Metsanurme nutirada

Nimi:Üksnurme- Metsanurme nutirada
Kirjeldus:

Toimumiskoht: Üksnurme- Metsanurme loodusrada. Siin saab vaadelda jõge ja jõeäärset elustikku, eelkõige taimestikku ja linnustikku. On olemas ka mõned infostendid. Eeliseks on asukoht Tallinna lähedal. Rada on läbimiseks turvaline, kuid tähistuste kadumise või rikkumise korral on võimalik valesti minna. Eksimise vältimiseks seisab kas juhendaja abiline või õpetaja kohta, kus on võimalik valesti minna.

Programmi eesmärk: õpilased tunnevad jõe ja metsa elustikku, teavad metsa ja selle elustikku ohustavaid põhilisi keskkonnaprobleeme, oskavad leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele.

Tegevused: õpilased lähevad kahekaupa tähistatud loodusrajale, otsivad nutiseadmetega stendidelt ja juhendaja poolt üles pandud infolehtedelt vastuseid küsimustikus esitatud küsimustele.

Tagasiside: pärast raja läbimist ja vastuste leidmist, arutab juhendaja õpilastega vastused läbi. Kõige paremad vastajad saavad lõpuks ka auhinnad. Pärast programmi lõppu antakse õpilaste vastused kaasaasolevatele õpetajatele, et nad saaksid ülevaate õpilaste teadmistest programmi käigus käsitletud küsimuste kohta. Juhendaja küsib kaasas olevatelt õpetajatelt tagasisidet programmi kohta kas kohe pärast programmi või saadab tagasiside ankeedi e-postiga.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu,  eesti keelt, matemaatikat. Lisaks võistluslik mäng looduses, meeskonnatöö ja füüsiline treening.

Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe

Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse, töötab loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina.

Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. On Ornitoloogiaühingu liige. Konkreetset programmi on teinud juba 2-l õppeaastal.

Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste: loodusõpetus elus- ja eluta looduse seosed. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid,  selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid,  ökoloogia ja keskkonnakaitse .

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Programm viiakse läbi looduses - Üksnurme-Metsanurme loodusrajal.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com;
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna programm toimub vabas õhus, on vajalik õpilastel ennast ilmastikule vastavalt riidesse panna, hea oleks, kui riided oleksid tuule- ja vihmakindlad. Kaasas võiks olla ka võileib ja jook.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:MTÜ Lahemaa Ökoturism, Kauri Kivipõld
Maksumus:150 eurot klassi kohta. Koos bussiga Tallinnast 300 eurot.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Taimed
Toimumise aeg:Septembrist juunini. Talvel väga paksu lumega või väga külma ilmaga ei ole mugav programmi läbi viia.
Sisestamise kuupäev:08.02.2018


Logi sisse