Seiklus Üksnurme loodusrajal

Nimi:Seiklus Üksnurme loodusrajal
Kirjeldus:

Õppekäigu eesmärgiks on arendada õpilaste oskust leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele, õppida tundma metsaelustikku,  mõistma seoseid erinevate protsesside ja nende tagajärgede vahel, saada aru inimtegevuse mõjust elukeskkonnale ja keskkonna mõjust inimtegevusele.

Programm toimub Üksnurme-Metsanurme loodusrajal. Õpilased saadetakse märgistatud rajale 2-kaupa, kaasas küsimustik ja kirjutusvahend. Rajal tuleb neil leida stendidelt või üles pandud tahvlitelt vastused küsimustele. Pärast arutatakse vastused ühiselt juhendajaga läbi ja selgitatakse välja parimad vastajad.

Tegemist on integreeritud õppega, kus lapsed saavad teadmisi bioloogiast, geograafiast, ajaloost, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust, arvutamisoskust, meeskonnatööd, lisaks ka füüsiline aktiivsus.

Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste: 2.1.9.4 Elus- ja eluta looduse seosed.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: vaatlus, avastusõpe, töölehtede täitmine, arutelu.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Programm viiakse läbi looduses - Üksnurme-Metsanurme loodusrajal.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com;
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna programm toimub vabas õhus, on vajalik õpilastel ennast ilmastikule vastavalt riidesse panna, hea oleks, kui riided oleksid tuule- ja vihmakindlad. Kaasas võiks olla ka võileib ja jook.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:MTÜ Lahemaa Ökoturism, Kauri Kivipõld
Maksumus:150 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Taimed
Toimumise aeg:Septembrist juunini. Talvel väga paksu lumega või väga külma ilmaga ei ole mugav programmi läbi viia.
Sisestamise kuupäev:08.02.2018


Logi sisse