Uurime raba

Nimi:Uurime raba
Kirjeldus:

Õppeprogrammi sisu: Õppeprogrammi käigus tutvutakse soo arengujärkudega ning õpitakse tundma rabaelustikku, rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga. Õpilased vaatlevad raba kindla liigi seisukohast ning õppekäigu lõpus arutletakse liigi elutingimuste üle. Õpitakse tundma vastavat maastikukaitsela (Meenikunno, Luhasoo) ning selle väärtusi.

Õpitulemus:

  • Õpilane  teab soo tekkimise eeldusi ning arengujärke;
  • tunneb rabas elavaid liike;
  • teab rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga.

Tegevused:

1. Enne õppekäiku vaadatakse koolis slaidiprogrammi suvisest rabast. Slaidiprogrammi saab alla laadida siit: https://www.keskkonnaharidus.ee/material/projekti-tagasi-loodusesseback-to-nature-rabateemalised-oppematerjalid/ 
2. Töölehtede ja -vahendite tutvustamine enne matkarajale minemist.
3. Sissejuhatav mäng rabas elavatest liikidest.
4. Õppekäigu vältel ülesannete lahendamine ja töölehe täitmine.
5. Kokkuvõte õppekäigu lõpus, millisena nägid õpilased raba, olles kehastunud kaardil olnud loomaks.
6. Soovi korral piknik lõkkekohas kaasavõetud toiduga.

Seos õppekavaga:

  • 4-6 kl II kooliaste, loodusõpetuse ainekava:  2.18. Soo elukeskkonnana. Soode teke ja levik. Soode areng – madalsoo ja raba. Soo kui veekogu. Elutingimused soos. Soode elustik.  organismidevahelised suhted. Toiduahelad. Soode tähtsus ja kasutamine. Soode kaitse.
  • 7-9 kl III kooliaste, Geograafia ainekava põhikoolile: 3.3.1. Loodus ja loodusvarad. Maavarad, nende teke ja kasutamine. Sood ja nende areng.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):3 h
Läbiviimise koht:Luhasoo maastikukaitseala/ Meenikunno looduskaitsela
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Ilmastikule vastav riietus
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Märgalad
Meeled ja taju
Taimed
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Toimumise aeg:Aprill-oktoober
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse