VEE-ELUSTIKU UURIMINE

Nimi:VEE-ELUSTIKU UURIMINE
Kirjeldus:
Õppeprogramm abil
– saadakse kogemus veekogu ääres vee-elukeskkonna ja – elustiku uurimises
– tutvutakse vee-selgrootute mitmekesisusega
– arendatakse märkamise- ja koostööoskust
Õppeprogrammi esimeses tunnis
– tehakse veekogu ääres vaatlusi, mõõdetakse võimalusel veekogu sügavust, vee läbipaistvust (Secci kettaga), vee temperatuuri ja happesust. Saadakse teadmisi veekogu elutingimustest.
– grupitööna püütakse veekogust selgrootuid (kahvadega)
Teises tunnis
– tutvutakse loomarühmade määramise põhimõtetega
– vaadeldakse püütud loomi binokulaariga
– määratakse püütud selgrootute rühmad, antakse hinnang uuritud veekogu selgrootute mitmekesisusele
– antakse hinnang veekogu seisundile
– kokkuvõtteks täidetakse temaatiline tööleht.
Maakond:Raplamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Raplamaa)
Kestus (tundides):2-4
Läbiviimise koht:veekogu ääres (tiik, jõgi, järv), soovitavalt kooli lähedal
Lisainfo:Õppeprogrammi läbiviimiseks vajalikud vahendid on keskkonnahariduse bussis, millest saab õppegrupile välibaas
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maarika Männil
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Märgalad
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:maist oktoobrini
Sisestamise kuupäev:05.09.2016


Logi sisse