Vandersellide matkatarkused

Nimi:Vandersellide matkatarkused
Kirjeldus:

Kolm vanderselli vallatut
ei karda kingi tallata.
Oh sa pime-pime-pime,
maailm on imeline!
Ene-Maris Tali / Paul Poom

Õppeprogrammi eesmärgiks on läbi praktiliste tegevuste õppida looduses käituma ja hakkama saama.

  • Jagatakse tegevuste käigus praktilisi matkatarkusi.
  • Ehitatakse onni.
  • Õpitakse tundma taimi, ka neid, millest teed valmistada.
  • Keedetakse teed ja võetakse linnupetet.
  • Õpitakse märkama looduse märke ning seda kuidas vajadusel aidata matkal kaaslast ja iseennast.

Seos õppekavaga:

Tunnetus ja õpioskused:  tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi.

Mina ja keskkond:

  • väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
  • väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
  • väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
  • märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Sotsiaalsed oskused:   oskab teistega arvestada ja teha koostööd.

Enesekohased oskused:   teab, mis võib olla tervisele kasulik või kahjulik ning kuidas ohutult käituda.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Raplamaa, Kohila vald, Hageri Sutlema rannamoodustiste alal
Lisainfo:khk@kohila.edu.ee, +372 585 58040
Maksimaalne grupi suurus:23
Juhis õpetajale:Selga matkamiseks sobivad riided, kaasa hea tuju, tegutsemistahe. Hea oleks ka eelnevalt kuulata Vandersellide matkalaulu. Matka pikkus 2,5 km. Saame vastu võtta vaid ühe rühma korraga.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kärt Kask
Maksumus:150
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Loodusnähtused
Maastikud
Meeled ja taju
Taimed
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Kevad, sügis, suvi
Sisestamise kuupäev:03.03.2019


Logi sisse