Orienteerumine maastikul

Nimi:Orienteerumine maastikul
Kirjeldus:

Mõeldud kahele vanuseastmele 3.-4. klass ja -7. klass.

ÕPPEPROGRAMM „ORIENTEERUMINE MAASTIKUL“

Programmi eesmärk: Õpetada lugema kaarti ja kaardi abil looduses liikumist, erinevate pinnavormide eristamist.

Temaatika: mõõtkava, pinnavormid, ilmakaared

Sihtrühm: : 3.-4. klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö kogemus, kaardi lugemise oskus.

Vajalikud õppevahendid: Pliiatsid, lamineeritud kaardid, kompass, punktide tähised.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:  

1.      Saab aru lihtsast plaanist või kaardist

2.      Leiab orienteerumiskaardilt tuttavaid objekte

3.      Määrab kompassi abil ilmakaari

4.      Kirjeldab orienteerumiskaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari.

Programmi ülevaade

Programmi jooksul viiakse läbi praktiline õpperetk Orienteerumine maastikul. Programm kinnitab kooliprogrammiga õpitut. Korratakse ja kinnistatakse mõisteid: kompass, ilmakaared, plaan, kaart, leppemärgid, legend, mõõtkava

 

ÕPPEPROGRAMM „ORIENTEERUMINE MAASTIKUL“

Programmi eesmärk: Õpetada lugema kaarti ja kaardi abil looduses liikumist, erinevate pinnavormide eristamist.

Temaatika: mõõtkava, pinnavormid, ilmakaared

Sihtrühm: 7. klass

Toimumiskoht: Vapramäe mka

Aktiivõppemeetodid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö kogemus, kaardi lugemise oskus.

Vajalikud õppevahendid: Pliiatsid, lamineeritud kaardid, kompass, punktide tähised.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.      Oskab kompassi järgi kindlaks teha ilmakaari

2.      Tunneb kaardi leppemärke ja värve ning oskab nende järgi orienteeruda

3.      Nimetab erinevaid looduslikke mõõtmisvõimalusi

4.      Oskab teisendada kaardi mõõtkava

Programmi ülevaade

Programmi jooksul viiakse läbi praktiline õpperetk Orienteerumine maastikul. Programm kinnitab kooliprogrammiga õpitut. Korratakse ja kinnistatakse mõisteid: kompass, ilmakaared, plaan, kaart, leppemärgid, legend, mõõtkava, pinnavormid vastavalt vanuseastmele.

 

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Vapramäe maastikukaitseala
Lisainfo:www.vvvs.ee, 5254172, triinu@vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Maastikud
Toimumise aeg:kevad, sügis
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse