VVV Ronga programm

Nimi:VVV Ronga programm
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „RONK“

Programmi eesmärk: Ronga eluringi, käitumise ja ökoloogia tundmaõppimine erinevate tegevuste ja ülesannete kaudu looduses.

Temaatika: ronga elutsükkel aastaringselt, vareslased, ronga tunnused, eluviis, toit ja vaenlased, pesitsemine, ökoloogia

Sihtrühm: : lasteaed

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, rühmatöö

Vajalikud õppevahendid: varese, ronga ja haki pildid, vareslaste häälitsused, rongakeebid – 25, suled või udusuled,tunnistused, luup või binokulaar sule vaatamiseks.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, märts-november

Rühma suurus: 24 last

Õpioskused: Laps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 10. oskab vaadelda loodust ja tundmaõppida looduse eripärasid;
 11. tunneb ronga eluviisi ja elupaiku;
 12. suudab osa võtta rühmatööst;
 13. arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet;
 14. tuneb vareslasi.

Programmi ülevaade

Ronga õppeprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programmi viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul.

Retkejuht tutvustab lühidalt ronka ja teisi vareslasi: hakki, hallvarest ja künnivarest, tutvustab nende häälitsusi, väljanägemist, erisusi, sarnasusi. Räägitakse toitumise, elupaigavaliku, pesa ehitamise eripäradest läbi mängu ja isetgemise.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Lisainfo:www.vvvs.ee, 5254172, triinu@vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loomad
Toimumise aeg:aastaringselt, paremini sobib kevadel
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse