Vellavere õppeprogramm

Nimi:Vellavere õppeprogramm
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „VELLAVERE“

Programmi eesmärk: Õpetada tundma kaheksat levinumat puuliiki, õpetada  looduses tegema mõõtmisi käepäraste vahenditega.

Temaatika: Puittaimed, rinded, aastarõngad, taimed kevadel, vaks, süld, küünar, okaspuu, lehtpuu, urvad, tüvi, võrse, latv, võra.

Sihtrühm: I kooliaste

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: liigi määramine, vaatlemine, grupitöö

Vajalikud õppevahendid: soovi korral töölehed, pliiatsid, kirjutusalused, mõõdulindid, luubid

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2- h, mai

Rühma suurus: 25 last

Programmi ülevaade

Programm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal.

Programm õpetab tundma kaheksat levinumat puuliiki, nende määramist lehekuju järgi, õite või viljade eripära, lehtpuude-okaspuude erinevusi, puidu kasutamine, puud rahvakultuuris. Õpitakse tegema looduses mõõtmisi käepäraste vahenditega: süld, küünar, vaks. Programm arendab liikide eristamisoskust, looduse märkamist, grupitöö kogemust, loodussõbralikku käitumist metsas.

Õpitulemused:

Õpilane:

  1. tunneb 8 levinumat puu-põõsaliiki;
  2. oskab teha looduses mõõtmisi käepäraste vahenditega;
  3. käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid;
  4. liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.
Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Elva puhkepiirkond, Vellavere
Lisainfo:www.vvvs.ee, 5254172, sihtasutus@vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Maastikud
Taimed
Toimumise aeg:mai-september ettetellimisel
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse