Liblikate maailm

Nimi:Liblikate maailm
Kirjeldus:

Programm on koostatud 1-3. klassi I kooliaste ja 7.-9 klassi III kooliaste jaoks.

Programmi eesmärk: Liblikate vaatlus, püük ja tundmaõppimine, õppida kasutama liblikate määramistabeleid.

Temaatika: Liblikad

Sihtrühm: II-III klass, 7.-9. klass

Toimumiskoht: Vellavere

Aktiivõppemeetodid: vaatlemine, võrdlemine, määramistabeli kasutamine

Õppevahendid: Luubid, petritassid, vaatluspurgid, putukate määrajad, putukavõrgud

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi, mai-august

Rühma suurus: 20-25 inimest

Õpitulemused:

1.      Teeb lihtsamaid liblikavaatlusi ning uurimuslikke tegevusi

2.      Käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid

3.      Kirjeldab liblikate välimust, seostab seda elukeskkonnaga

4.      Toob näiteid liblikate tähtsuse kohta looduses;

 

Programmi kirjeldus:

Programmi käigus toimub praktiline liblikapüük looduses, õpitakse kasutama liblikavõrke, nendega püüdmist ja liblikate kogumist. Saadud liigid määratakse. Programmi jooksul antakse ülevaade levinumatest liblikaliikidest Eestis, nende elutegevusest ja elupaikadest.

 

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Vellavere
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loomad
Taimed
Toimumise aeg:mai
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse