Metskits

Nimi:Metskits
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „METSKITS“

Programmi eesmärk: Metskitse eluringi, käitumise ja ökoloogia tundmaõppimine

erinevate tegevuste ja ülesannete kaudu looduses.

Temaatika: metskitse elutsükkel aastaringselt, metskitse tunnused, sõraliste tunnused,

koht süsteemis, metskitse toit ja vaenlased, pereelu (sigimine), ökoloogia

Sihtrühm: : lasteaed

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, rühmatöö

Vajalikud õppevahendid: metskitse pildid, sinine lina, õunad, kapsad,  kostüümid, sokusarved, tunnistused

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aastaringselt, märts-november

Rühma suurus: 24 last

Õpioskused: Laps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 10. oskab osa võtta rühmatöös;
 11. oskab vaadelda loodust ja tundmaõppida looduse eripärasid;
 12. tunneb metskitse eluviisi ja elupaiku;
 13. arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet.

Programmi ülevaade

Õppeprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programmi viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul. Retkejuht tutvustab metskitse välimust, kuulumist sõraliste hulka, pereelu, ökoloogia (vaenlased ja sõbrad), toitumist, häälitsemist, elupaika. Kokkuvõtted tehakse iga ülesande juures ja päeva lõpus.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Vapramäe, Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Lisainfo:5254172, triinu@vvvs.ee, www.vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loomad
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse