Mullaelustik

Nimi:Mullaelustik
Kirjeldus:

Programm on tehtud eraldi 1.-4. klassi ja 5.-6. klassi õpilastele.

ÕPPEPROGRAMM „MULLAELUSTIK 1.-3. klass“

Programmi eesmärk: Mulla ja kõduelustikuga tutvumine, putuka kehaehituse õpetamine, määramistabeli kasutamise õpetamine.

Temaatika: Kõduelustik, rindmik, tundlad, suised

Sihtrühm: : 1.-3. klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Uurimine, võrdlemine, määramine, grupitöö kogemus

Vajalikud õppevahendid: kaanega läbipaistev purk (1-2), kühvlike, vaatlusalus, kirjutusalus, pliiats, luup, joonlaud, lusikas ja pintsetid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2- h,

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.      Teeb lihtsamaid mullavaatlusi ning uurimuslikke tegevusi

2.      Iseloomustab mullakihte ja suudab eristada huumushorisonti

3.      Tunneb mullas levinumaid putuka ja loomaliike

4.      Teab, et muld tekib kivimite murenemise ja surnud organismide (peamiselt taimede) lagunemissaadustest.

5.      Selgitab mulla tähtsust looduses

 

Programmi ülevaade Programmi jooksul toimub praktiline töö mulla- ja kõduelustiku uurimiseks, leitud putukad määratakse ja kirjeldatakse neid. Õpitu kinnistatakse töölehe abil.

 

ÕPPEPROGRAMM „MULLAELUSTIK 5.-6. klass“

Programmi eesmärk: Õpetada tundma mulla- ja kõduelustikku, miks on muld oluline, õpetada kirjeldama mullaprofiili ja määrama mullalõimist.

Temaatika: Mulla- ja kõduelustik, huumushorisont, mullaprofiil, mullalõimis, aineringe, mullaõhk, mulla vesi, huumus

Sihtrühm: 5.-6. klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Uurimine, võrdlemine, määramine, grupitöö kogemus

Vajalikud õppevahendid: kaanega läbipaistev purk (1-2), kühvlike, vaatlusalus,

kirjutusalus, pliiats, luup, joonlaud, lusikas ja pintsetid, labidas, mõõdulint.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-mai

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.      Analüüsib putuka eluks mullas vajalikke kohastumusi

2.      Kasutab ohutusnõudeid järgides õigesti sobilikke töövahendeid

3.      Tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, määrab mullas elavad liigid

4.      Kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullakihte

 

Programmi ülevaade Programmi jooksul toimub praktiline töö mullaprofiili uurimiseks, määratakse mullalõimis,korratakse üle mõisted lähtekivim, huumus, mullaõhk, mulla vesi. Uuritakse mulla- ja kõduelustikku, leitud putukad määratakse ja rühmitatakse. Õpitu kinnistatakse töölehe abil.

 

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Vapramäe maastikukaitseala
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Kivimid
Kooslused
Loomad
Taimed
Toimumise aeg:
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse